Oferta i Cennik

Najnowsza Oferta.

Sprawdź jak skontaktować się z naszym prawnikiem.

Zakres pomocy prawnej udzielanej przez adwokat:

 

Prawo karne

W zakresie prawa karnego, zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje m.in.:

- obronę we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach (np. śledztwo, dochodzenie, postępowanie zwyczajne, postępowanie uproszczone, postępowanie przyspieszone, wnoszenie i popieranie apelacji)

- reprezentowanie pokrzywdzonego i pomoc w zagwarantowaniu jego praw (np. sporządzanie i składanie zawiadomienia o przestępstwie, składanie wniosków dowodowych, zażalenie postanowień prokuratora o umorzeniu śledztwa, reprezentacja przed sądem.

- reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrona jego praw,

- reprezentowanie powoda cywilnego w sprawach karnych,

- reprezentowanie osób nie będących stronami (np. reprezentowanie osoby zatrzymanej, zażalenie postanowienia i sposobu dokonania przeszukania).

Do najczęściej prowadzonych spraw karnych należą sprawy o:

- prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków,

- kradzież,

- kradzież z włamaniem,

- rozbój,

- oszustwo (wyłudzenie),

- niszczenie mienia,

- wypadek drogowy,

- pobicie,

- podrabianie dokumentów,

- groźby karalne,

- posiadanie narkotyków.

 

Prawo karne wykonawcze

W zakresie prawa karnego wykonawczego pomoc prawna obejmuje m.in.:

- obronę w sprawie o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności reprezentowanie w sprawie o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności

 

Prawo wykroczeń

W zakresie prawa wykroczeń udzielana pomoc prawna obejmuje m.in.:

- obronę przed sądami,

- reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego.

Do najczęściej prowadzonych spraw o wykroczenia należą sprawy o:

- kolizję drogową,

- naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym,

- drobną kradzież,

- zakłócanie porządku publicznego,

- zakłócanie ciszy nocnej,

- spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.

 

Prawo cywilne i rodzinne

W zakresie prawa cywilnego i rodzinnego udzielana pomoc prawna obejmuje m. in.:

- reprezentowanie powoda lub pozwanego przed sądem,

- sporządzenie przedsądowych wezwań do zapłaty.

Do najczęściej prowadzonych spraw cywilnych i rodzinnych należą sprawy o:

- alimenty (podwyższenie lub obniżenie),

- rozwód, separacja,

- ustalenie ojcostwa,

- ustalenie kontaktów z dziećmi,

- eksmisja,

- podział majątków (np. małżeńskich)

- działy spadków,

- zwrot darowizny,

- o zapłatę.

 

Prawo gospodarcze

W zakresie prawa gospodarczego udzielana pomoc prawna obejmuje m. in.:

- reprezentowanie powoda lub pozwanego przed sądem,

- sporządzenie przesądowych wezwań do zapłaty,

- sporządzanie umów.

We wszystkich rodzajach spraw można uzyskać poradę prawną oraz zlecić napisanie projektu pisma procesowego, bez konieczności zlecania sprawy do prowadzenia.

 

Cennik usług prawniczych

- porada prawna - od 100 do 150 zł,

- sporządzenie pisma procesowego - od 200 zł do 500 zł,

- sporządzenie apelacji, zażalenia - od 300 zł do 1.000 zł,

- sporządzenie skargi kasacyjnej w sprawach cywilnych i kasacji w sprawach karnych - od 800 zł,

- reprezentacja w sprawie o rozwód - od 2.000 zł do 3.000 zł.

Powyżej przedstawiliśmy ceny niektórych tylko usług. Wszystkie ceny usług zawierają podatek vat 23%. Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej, np. ile kosztowałaby inna usługa, proszę o kontakt z Kancelarią. Informacje na temat ceny możemy również przesłać Państwu na e-maila.